Siz de 2021’de e-Fatura Mükellefi Olabilirsiniz

Siz de 2021’de e-Fatura Mükellefi Olabilirsiniz

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 509 No’lu VUK Genel Tebliği’ne göre 2018 ya da müteakip yılda cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler e-Fatura’ya geçmek zorundadır.