e-Defter Uygulamasına Geçişler Zorunlu Hale Geliyor

e-Defter Uygulamasına Geçişler Zorunlu Hale Geliyor

Yayımlanan tebliğ kapsamında 1 Temmuz 2020’ye kadar e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin, 1 Ocak 2020 itibarıyla e-Defter uygulamasına geçişleri zorunlu hale geliyor.