1 TEMMUZ 2022’de Zorunlu Olarak E-Fatura, E-Arşiv Fatura veya e-İrsaliye Mükellefi Olabilirsiniz Cironuzu Kontrol Ettiniz mi?

1 TEMMUZ 2022’de Zorunlu Olarak E-Fatura, E-Arşiv Fatura veya e-İrsaliye Mükellefi Olabilirsiniz Cironuzu Kontrol Ettiniz mi?

12 Kasım 2021 tarihinde GİB tarafından yayınlanan taslak tebliğe göre e-fatura ve e-irsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu için kriter olan yıllık ciro büyüklüğünün kademeli olarak düşürülmesi planlanmaktadır.

Taslak Tebliğe göre aşağıdaki koşulları sağlayan firmaların 01.07.2022 tarihinde zorunlu geçiş yapacakları hizmetler ve ciro büyüklükleri ile ilgili bilgiler aşağıdadır.

1. e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu getirilecek mükellefler (brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

  • 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL,
  • 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL,
  • 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL brüt satış hasılatı olan firmalar

2. e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu getirilecek mükellefler (e-Fatura Uygulamasına dahil olup brüt satış hasılatı veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);

  • 2018, 2019 ve 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL,
  • 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

e-Fatura ve e-İrsaliye ile birlikte e-Döviz Belgesi ve e-Gider Pusulası uygulaması ile ilgili geçişler hakkında bilgilendirme de taslak tebliğ içerisinde detaylı olarak belirtilmiştir. İlgili taslak tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/Taslaklar/vuk/509_degisiklik_yapan/509_deg_yap_vuk_teb_taslak.pdf

Taslak tebliğde belirtilen şartları sağladığı için zorunlu olarak e-fatura veya e-irsaliye uygulamasına yeni dahil olacak firmalar Temmuz ayını beklemeden diledikleri zaman uygulamaya dahil olabilirler. e-Fatura/e-İrsaliye uygulamasına yeni dahil olacak veya halen e-fatura uygulamasına dahil olup faturalarını GİB portal üzerinden veya farklı sistemler üzerinden hizmet alan firmalar da almış oldukları e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye ve e-defter hizmetlerini Veriban sistemine taşıyarak hızlı, güvenli ve ekonomik olarak e-dönüşüm çözümlerimizden yararlanabilirler.

Yeni geçiş işlemleri ve sistem değişikliği ile ilgili detaylı bilgi ve yılsonuna özel avantajlardan yararlanarak geçiş işlemlerinizi tamamlamak için eossistem@eossistem.com adresine mail atarak veya (216) 327 06 06 numaralı telefonumuzdan satış ekibimize ulaşabilirsiniz.